ส่วนของสมาชิก

เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลวงพ่อลา

เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลวงพ่อลา

หน้าแรก » กรุพระ » เหรียญพระพุทธ » เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลวงพ่อลา
Written by: seksan fundungnoen Posted in กรุพระ
Share : แบ่งปันไปยัง facebook

เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อลา ปุณณชิ

"วัตถุมงคลของหลวงพ่อลา เป็นที่นิยมสะสมของชาวเมืองอินทร์บุรี สิงห์บุรี และลูกศิษย์ลูกหาที่มีอยู่ทั่วประเทศยิ่งเป็น "เหรียญปั๊มรูปเหมือน ปี 2468" เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกด้วยแล้วจะเป็นที่หวงแหนยิ่งนัก"

สิงห์บุรี เป็นจังหวัดเก่าแก่จังหวัดหนึ่งของไทย มีวัดวาอารามมากมาย รวมถึงพระพุทธรูป-พระเครื่องกรุเก่าที่นับเป็นมรดกล้ำค่าและเป็นที่นิยมสืบ ต่อกันมา นอกจากนี้ ยังมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาของ สาธุชนทั่วประเทศมาแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน วัตถุมงคลของท่านก็ล้วนเป็นที่หวงแหนและเป็นที่นิยมสะสมและแสวงหา โดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก หนึ่งที่ "พันธุ์แท้พระเครื่อง" จะกล่าวถึงคือ เหรียญปั๊มรูปเหมือนปี 2468 ของหลวงพ่อลา ปุณณชิ ครับผม

25590408_03-1

พระครูวินิตศิลคุณ หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อลา แห่งวัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เคารพศรัทธาอย่างยิ่งของชาวเมืองสิงห์บุรีและใกล้ เคียง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ.2403 เมื่ออายุครบอุปสมบท ท่านก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์นับแต่นั้นมา เริ่มศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดโพธิ์ศรี ในสมัยที่พระอาจารย์คิ้มเป็นเจ้าอาวาส และด้วยความใฝ่ศึกษาหาความรู้ของท่านจึงได้ไปศึกษาจากสำนักใกล้เคียง รวมทั้งที่สำนักวัดมหรรณพาราม ในกรุงเทพฯ และสำนักวัดทุ่งแก้วที่ จ.อุทัยธานี เมื่อวัดโพธิ์ศรีว่างเว้นเจ้าอาวาส ชาวบ้านจึงอาราธนาท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี

ต่อมาท่านได้เป็นสหายธรรมกับพระอริยมุนี (เผื่อน) วัดราชบพิธฯ ซึ่งเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุต ทำให้เกิดความเลื่อมใส จึงลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส และเดินทางเข้ากรุงเทพฯ พร้อมพระอริยมุนี ถวายตัวกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร และในปี พ.ศ.2439 ได้อุปสมบทใน "ธรรมยุติกนิกาย" จากนั้นมาจำพรรษาที่วัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี ต่อมาในปี พ.ศ.2442 ชาวบ้านวัดโพธิ์ศรีได้มาขอหลวงพ่อลากับพระครูสิงหบุราจารย์ (อินทร์) เพื่อตั้งคณะธรรมยุตขึ้นที่วัดโพธิ์ศรี วัดโพธิ์ศรีจึงเปลี่ยนจากวัดมหานิกายเป็นวัดธรรมยุติกนิกายนับแต่นั้นมา โดยหลวงพ่อลากลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดเป็นครั้งที่สองในปี พ.ศ.2448 ท่านดูแลปกครองและพัฒนาวัดโพธิ์ศรีจนเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงและเป็นที่ รู้จักขจรไกล เป็นที่เคารพรักของพุทธศาสนิกชนโดยถ้วนทั่ว ท่านมรณภาพในปี พ.ศ.2486

วัตถุมงคลของหลวงพ่อลา เป็นที่นิยมสะสมของชาวเมืองอินทร์บุรี สิงห์บุรี และลูกศิษย์ลูกหาที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งในแวดวงนักสะสม ยิ่งเป็น "เหรียญปั๊มรูปเหมือน ปี 2468" ซึ่งเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกด้วยแล้วจะเป็นที่หวงแหนยิ่งนัก "เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อลา ปี 2468" ลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงเสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ยกขอบนูนโดยรอบทั้งด้านหน้าและหลัง ด้านหน้า ตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธปฏิมากรปางนาคปรก ศิลปะสมัยลพบุรี ประทับนั่งเหนืออาสนะขนดนาค ด้านหลัง ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อลานั่งสมาธิเต็มองค์ ห่มจีวรเฉียง พาดผ้าสังฆาฏิ ล้อมรอบด้วยอักขระขอม 9 ตัว ด้านล่างจารึกอักษรไทยเรียง 3 บรรทัดว่า "พระอธิการลา วัดโพธิ์ศรี พ.ศ.๒๔๖๘"

ขอตั้งข้อสังเกตว่า "เหรียญปลอม" มีเยอะมาก ดังนั้น ถ้ามีโอกาสได้ชมหรือเช่าหา อย่าลืมหลักการพิจารณา ”พิมพ์ทรงและธรรมชาติความเก่าของเหรียญ รวมทั้งเหลี่ยม มุม และจุดตำหนิต่างๆ” ให้เป็นที่มั่นใจเสียก่อนตัดสินใจครับผม

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ที่มา: www.aj-ram.com/view/เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อลา ปุณณชิ