ส่วนของสมาชิก

แก้ไขคำผิด หนังสือ Top 100 อันดับพระยอดนิยม หน้า 131 และ 134

แก้ไขคำผิด หนังสือ Top 100 อันดับพระยอดนิยม หน้า 131 และ 134

หน้าหลัก » ข่าวสารล่าสุด » แก้ไขคำผิด หนังสือ Top 100 อันดับพระยอดนิยม หน้า 131 และ 134
Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 

 เนื่องจากความผิดพลาดอาร์ตเวิร์ก และสมาชิกได้กรุณาแจ้งสอบถามมานั้น

อ.ราม ได้ตรวจพบ และขออนุญาตแก้ไขคำผิด หนังสือ Top 100 อันดับพระยอดนิยม หน้า 131 และ 134

จากพิมพ์เกศบัวตูม เป็นพิมพ์ "ฐานแซม"

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณสมาชิกที่แจ้งเข้ามาเป็นอย่างสูง