ส่วนของสมาชิก

สมัครสมาชิก

หน้าแรก » สมัครสมาชิก

ยินดีต้อนรับสู่ www.amuletacademy.com และ Top.Amulets  เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอธิบายข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ www.amuletacademy.com และ Top.Amulets (แต่ละ " เว็บไซต์ " หรือ “แอ๊พพลิเคชั่น”) เอกสารนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้ของไซต์ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว (เรียกว่า "ผู้ใช้ " ต่อไปนี้) และหน่วยงาน “ สถาบันวิเคราะห์พระเครื่องและประเมินค่า” ระบุไว้ในข้อ 2.1 ด้านล่าง (จะเรียกว่า "สถาบัน" ต่อไปนี้)

1. Application และการยอมรับของข้อกำหนด

1.1 การใช้เว็บไซต์และบริการ “สถาบัน”  ของซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ (รวมเรียกว่า " บริการ " ต่อไปนี้) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์นโยบายและรายการอื่น ๆ กฎระเบียบและนโยบายของเว็บไซต์ที่ "สถาบันฯ" อาจเผยแพร่เป็นครั้งคราว เอกสารฉบับนี้และกฎระเบียบอื่น ๆ เช่นและนโยบายของเว็บไซต์ที่มีการเรียกรวมกันต่อไปจะเรียกว่า " ข้อตกลง " โดยการเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการ"ผู้ใช้"ยินยอมที่จะยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนด กรุณาอย่าใช้บริการหรือเว็บไซต์ ถ้า"ผู้ใช้"ไม่ยอมรับทั้งหมดของข้อตกลง.   

1.2 "ผู้ใช้" อาจจะไม่สามารถใช้บริการและไม่สามารถยอมรับข้อตกลงในกรณีที่ (ก) "ผู้ใช้" ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะทำนิติกรรมกับ “สถาบัน” หรือ (ข) "ผู้ใช้"จะไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับบริการใด ๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย / พื้นที่อื่นรวมทั้งประเทศ / ภูมิภาคที่"ผู้ใช้"พำนักอาศัยหรือที่"ผู้ใช้"ใช้บริการได้. 

1.3 ท่านรับทราบและยอมรับว่า"สถาบันฯ" อาจแก้ไขข้อได้ตลอดเวลาใด ๆ โดยการโพสต์ฉบับแก้ไขที่เกี่ยวข้องและข้อตกลงการปรับปรุงใหม่ในเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่องโดยใช้บริการหรือเว็บไซต์ที่"ผู้ใช้"ยอมรับว่าข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมจะนำไปใช้กับ"ผู้ใช้". 

1.4 หาก "สถาบันฯ" ได้โพสต์หรือจัดให้มีการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ของข้อกำหนดนี้"ผู้ใช้"ยอมรับว่าการแปลเพื่อความสะดวก เท่านั้นและฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้บริการของ"ผู้ใช้"หรือไซต์. 

1.5 "ผู้ใช้"อาจจะต้องใส่ลงไปในข้อตกลงแยกต่างหากไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์กับ "สถาบันฯ" หรือพันธมิตรของเราสำหรับบริการใด ๆ (“สัญญาเพิ่มเติม " ) หากมีความขัดแย้งใด ๆ หรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงและข้อตกลงเพิ่มเติมข้อตกลงเพิ่มเติมจะมีความสำคัญกว่าข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกี่ยวข้อง.    

1.6 ข้อตกลงอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างอื่นยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ “สถาบันฯ”

2. การให้บริการ

2.1 สถาบันที่ทำสัญญาที่"ผู้ใช้"กำลังทำสัญญากับ "สถาบันฯ" คือ “สถาบันวิเคราะห์พระเครื่อง และประเมินค่า”  ถ้า"ผู้ใช้"จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และการจดทะเบียนหรือมีถิ่นที่อยู่นอกเหนือจากประเทศไทย “ผู้ใช้” ยอมรับในเขตอำนาจศาลของไทย 

2.2 "ผู้ใช้"ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้บางส่วน บริการ นอกจาก "สถาบันฯ" ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อ จำกัด การเข้าถึงหรือการใช้บริการบางอย่าง (หรือ"ผู้ใช้"ลักษณะใด ๆ ภายในบริการ) แก่ผู้ใช้ภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจจะกำหนด "สถาบันฯ" ในดุลยพินิจของเรา.  

2.3 บริการ (หรือ"ผู้ใช้"ลักษณะใด ๆ ภายในบริการ) อาจแตกต่างกันสำหรับภูมิภาคและเวลาที่ต่างกัน ไม่มีการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนจะได้รับว่าบริการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ "ผู้ใช้" บางกลุ่มหรือบางคน  "สถาบันฯ" ปฏิเสธที่จะสร้างระดับที่แตกต่างกันในการเข้าถึงและการใช้บริการใด ๆ (หรือ"ผู้ใช้"ลักษณะใด ๆ ภายในบริการ) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน. 

2.4 "สถาบันฯ" อาจเปิดการเปลี่ยนแปลงอัพเกรดกำหนดเงื่อนไข เพื่อระงับหรือหยุดการบริการใด ๆ (หรือ"ผู้ใช้"ลักษณะใด ๆ ภายในบริการ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้น ในกรณีของค่าบริการจากเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อผู้ใช้จ่ายเงิน 

2.5 บางบริการอาจจะ ที่ให้บริการโดย บริษัท ในเครือ "สถาบันฯ" ในนามของ "สถาบันฯ"

3. ผู้ใช้โดยทั่วไป

3.1 ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขของการเข้าถึงและการใช้งานของเว็บไซต์หรือบริการที่"ผู้ใช้"ยอมรับว่า"ผู้ใช้"จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมดเมื่อใช้เว็บไซต์หรือบริการ. 

3.2 "ผู้ใช้"ตกลงที่จะใช้เว็บไซต์หรือบริการ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับส่วนตัวของ"ผู้ใช้"เองและ วัตถุประสงค์ภายใน "ผู้ใช้"ยอมรับว่า (ก) "ผู้ใช้"จะไม่คัดลอกทำซ้ำดาวน์โหลด, เผยแพร่ใหม่ขายแจกจ่ายหรือขายต่อบริการใด ๆ หรือข้อมูลข้อความภาพกราฟิกวิดีโอคลิปเสียงไดเรกทอรีไฟล์ฐานข้อมูลหรือรายการอื่น ๆ ที่มีอยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์ ( "เนื้อหาเว็บไซต์") และ (ข) "ผู้ใช้"จะไม่คัดลอกทำซ้ำดาวน์โหลดรวบรวมหรือใช้เนื้อหาเว็บไซต์ใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับ "สถาบันฯ" หรืออื่น ๆ ที่ ในเชิงพาณิชย์การใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในเว็บไซต์ ดึงระบบของเนื้อหาเว็บไซต์จากไซต์เพื่อสร้างหรือรวบรวมโดยตรงหรือโดยอ้อม, คอลเลกชัน, การรวบรวมฐานข้อมูลหรือไดเรกทอรี (ไม่ว่าจะผ่านหุ่นยนต์แมงมุม อุปกรณ์อัตโนมัติหรือกระบวนการคู่มือ) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก "สถาบันฯ" เป็นสิ่งต้องห้าม การใช้เนื้อหาหรือวัสดุใด ๆ ในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อตกลงเป็นสิ่งต้องห้าม. 

3.3 "ผู้ใช้"จะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ "สถาบันฯ" ซึ่งควบคุมการป้องกันและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ในความครอบครองของ "สถาบันฯ" และของเรา บริษัท ในเครือ "ผู้ใช้"ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวและตกลงว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ"ผู้ใช้"ให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว.

3.4 "สถาบันฯ" อาจจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านเชื่อมโยงหลายมิติ (ใน รูปแบบของการเชื่อมโยงคำ, ป้าย, ช่องหรืออื่น ๆ ) API หรืออื่นต่อบุคคลที่สามเช่น 'เว็บไซต์ "ผู้ใช้"ควรระมัดระวังในการอ่านแง่เว็บไซต์ดังกล่าวและเงื่อนไขและ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะใช้ไซต์ "ผู้ใช้"รับทราบว่า "สถาบันฯ" มีการควบคุมบุคคลที่สามเช่น 'เว็บไซต์ไม่มีไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดให้กับทุกคนสำหรับเว็บไซต์เช่นเว็บหรือเนื้อหาใด ๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่บนเว็บดังกล่าว เว็บไซต์. 

3.5 "ผู้ใช้"ตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ "สถาบันฯ" และ / หรือผู้ใช้อื่น ๆ หรือจะได้รับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าว. 

3.6 "ผู้ใช้"ตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสมบูรณ์ของระบบการตอบ "สถาบันฯ" ของเช่นออกความคิดเห็นในเชิงบวกสำหรับตัว"ผู้ใช้"เองโดยใช้รหัสสมาชิกรองหรือผ่านบุคคลที่สามหรือโดยออกความคิดเห็นเชิงลบพร้อมเพรียงสำหรับผู้ใช้คนอื่น. 

3.7 โดยการโพสต์หรือแสดงข้อมูลใด ๆ เนื้อหาหรือวัสดุ ( " เนื้อหาของผู้ใช้ ") ในเว็บไซต์หรือการให้เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ  "สถาบันฯ" หรือตัวแทนของเรา  "ผู้ใช้"อนุญาตให้ "สถาบันฯ" ใช้เนื้อหาของผู้ใช้เพื่อแสดงแจกจ่ายทำซ้ำเผยแพร่ทำซ้ำดัดแปลงแก้ไข, แปล, สร้างผลงานต่อเนื่องและอื่น ๆ ใช้ใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาของผู้ใช้ในรูปแบบใดสื่อหรือเทคโนโลยีนี้เป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จักกันในปัจจุบันในลักษณะใด และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์การให้บริการใด ๆ และ / หรือธุรกิจของผู้ที่ "ผู้ใช้"ยืนยันและรับประกันกับ "สถาบันฯ" ว่า"ผู้ใช้"มีสิทธิและอำนาจที่จำเป็นในการให้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น

4. บัญชีสมาชิก

4.1 ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่เข้าถึงหรือใช้บริการบางอย่าง (ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนก็จะเรียกว่าเป็น "สมาชิก " ด้านล่าง) ยกเว้นมีการอนุมัติจาก "สถาบันฯ" เป็นกรณีไป  ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ใช้อาจจะเป็นเพียงลงทะเบียนบัญชีหนึ่งในสมาชิกในเว็บไซต์ "สถาบันฯ" อาจยกเลิกหรือยุติบัญชีสมาชิก “ผู้ใช้” ถ้า "สถาบันฯ" มีเหตุผลที่จะสงสัยว่า “ผู้ใช้” มีการลงทะเบียนพร้อมกันหรือควบคุมสองคนหรือมากกว่าหนึ่งบัญชีสมาชิก  "สถาบันฯ" อาจปฏิเสธใบสมัครของผู้ใช้สำหรับการลงทะเบียนด้วยเหตุผลใดก็ตาม. 

4.2 เมื่อลงทะเบียนในเว็บไซต์, "สถาบันฯ" จะมอบหมายบัญชีและออกหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน (หลังจะได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนระหว่างการลงทะเบียน) เพื่อ แต่ละผู้ใช้ที่ลงทะเบียน บัญชีอาจมีบัญชีอีเมลบนเว็บที่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ จำกัด สำหรับสมาชิกที่จะรับหรือส่งอีเมล. 

4.3 ชุดของสมาชิก ID และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกับบัญชีเดียว สมาชิกแต่ละคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของสมาชิก ID และรหัสผ่านของ"ผู้ใช้"และสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของ"ผู้ใช้" ท่านอาจแบ่งปัน กำหนดหรืออนุญาตให้ใช้บัญชีสมาชิกของ"ผู้ใช้", ID หรือรหัสผ่านโดยบุคคลอื่น สมาชิกตกลงที่จะแจ้งให้ “สถาบัน” ทราบทันที หาก "สถาบันฯ" ตระหนักถึงการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ของรหัสผ่านหรือบัญชีของ"ผู้ใช้"หรือการละเมิดอื่น ๆ ของการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของ"ผู้ใช้" “สถาบัน” มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้ชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของบัญชี “ผู้ใช้” เอง 

4.4 สมาชิกยอมรับว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของ"ผู้ใช้" (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการโพสต์ใด ๆ บริษัท หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์คลิกเพื่อยอมรับข้อตกลงใด ๆ เพิ่มเติมหรือกฎการสมัครสมาชิกหรือการชำระเงินใด ๆ สำหรับการให้บริการใด ๆ ส่งอีเมลโดยใช้บัญชีอีเมลหรือส่ง SMS) จะถือว่าได้รับการอนุญาตจากสมาชิก. 

4.5 สมาชิกยอมรับว่า การร่วมกันใช้บัญชีของ"ผู้ใช้"กับบุคคลอื่น อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่สามารถแก้ไขได้แก่ "สถาบันฯ" หรือผู้ใช้อื่น ๆ ของไซต์ สมาชิกจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ "สถาบันฯ" หรือ บริษัทในเครื อกรรมการพนักงานตัวแทนและตัวแทนของเรา กับการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหลายบัญชีของ"ผู้ใช้" สมาชิกยังตกลงว่าในกรณีของการใช้งานหลายบัญชีหรือความล้มเหลวของสมาชิกในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของ"ผู้ใช้"ของ"ผู้ใช้" "สถาบันฯ" จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนและมีสิทธิในการระงับหรือยกเลิก บัญชีของสมาชิกโดยไม่ต้องรับผิดในการเป็นสมาชิก

5. ความรับผิดชอบของสมาชิก

5.1 สมาชิกแต่ละคนเป็นตัวแทนของใบสำคัญแสดงสิทธิและยอมรับว่า (ก) "ผู้ใช้"มีอำนาจเต็มในการที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้ใบอนุญาตและการอนุญาตและการดำเนินการตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลง; (ข) "ผู้ใช้"ใช้ไซต์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น และ (ค) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ "ผู้ใช้"ให้เมื่อลงทะเบียน ถือเป็นช่องทางในการสื่อสารหลักของ “ผู้ใช้”  ยกเว้นแต่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ และได้แจ้งให้ “สถาบัน” รับทราบแล้ว 

5.2 สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับ"ผู้ใช้" หรือผลิตภัณฑ์ / บริการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือการใช้บริการใด ๆ หรือบัญชีสมาชิก สมาชิกแต่ละคนเป็นตัวแทนของใบสำคัญแสดงสิทธิและยอมรับว่า (ก) ข้อมูลดังกล่าวและวัสดุ ไม่ว่าจะส่งมาในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรือหลังจากนั้นตลอดทั้งความต่อเนื่องของการใช้ไซต์หรือบริการที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์และ (ข) "ผู้ใช้"จะสัญญาว่าจะทำการแก้ไขข้อมูลและวัสดุให้เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์. 

5.3 เมื่อเป็นสมาชิก"ผู้ใช้"ยินยอมที่จะให้ข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกับ"ผู้ใช้"ในฐานข้อมูลผู้ซื้อของเราและอนุญาต "สถาบันฯ" และ บริษัท ในเครือของเราที่จะแบ่งปัน ข้อมูลการติดต่อกับผู้อื่นหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ"ผู้ใช้"ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว.  

5.4 สมาชิกแต่ละคนเป็นตัวแทนของใบสำคัญแสดงสิทธิและยอมรับว่า (a) "ผู้ใช้"จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นต่อทุกฝ่าย และการอนุญาตเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่"ผู้ใช้" ส่งโพสต์หรือแสดงบนจอแสดงผล; (ข) เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่"ผู้ใช้"ส่งโพสต์หรือแสดงบนจอแสดงผล ไม่ละเมิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าความลับทางการค้าหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ( "สิทธิของบุคคลที่สาม ") ; (ค) "ผู้ใช้"มีสิทธิและอำนาจในการขาย, การค้า, การจัดจำหน่ายหรือส่งออกหรือเสนอขาย, การค้า, การจัดจำหน่ายหรือส่งออกสินค้าหรือบริการที่อธิบายไว้ในเนื้อหาของผู้ใช้และการขายเช่นการค้า, การจัดจำหน่ายหรือส่งออกหรือข้อเสนอไม่ละเมิด สิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามและ (ง) "ผู้ใช้" จะไม่ละเมิดข้อจำกัด ทางการค้าใด ๆ การลงโทษหรือข้อจำกัด ทางกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลบังคับโดยประเทศไทย 

5.5 สมาชิกแต่ละคนต่อไปเป็นตัวแทนของใบสำคัญแสดงสิทธิและตกลงว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่ "ผู้ใช้"ส่งโพสต์หรือจอแสดงผลจะ: 

ก) จะเป็นจริงความถูกต้องครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย; 

ข) ไม่เป็นเท็จทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง; 

c) ไม่มีข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทข่มขู่หรือล่วงละเมิด, ลามก, น่ารังเกียจน่ารังเกียจ อนาจารหรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์  

D) ไม่มีข้อมูลที่มีการเลือกปฏิบัติหรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติเพศศาสนาสัญชาติความพิการรสนิยมทางเพศหรืออายุ; 

e) ไม่ละเมิดสินค้า นโยบาย และเงื่อนไขอื่น ๆ หรือข้อบังคับใด ๆ เพิ่มเติม ตามข้อตกลง

F) ไม่ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะผู้ปกครองควบคุมการส่งออก, การคุ้มครองผู้บริโภค, การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือการโฆษณาที่ผิดบังคับ) หรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใด ๆ

G) ไม่ได้มีการเชื่อมโยงโดยตรงหรือ. ทางอ้อมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่อาจเป็นการละเมิดข้อตกลง

5.6 สมาชิกแต่ละคนเป็นตัวแทนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิและยอมรับว่า"ผู้ใช้"จะ / มีดังนี้

ก) ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของ"ผู้ใช้"บนเว็บไซต์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใด ๆ

ข ) มีจริยธรรมในการทำธุรกรรมทางธุรกิจของ"ผู้ใช้"กับผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์บนพื้นฐานความเชื่อที่ดีตามจารีต ประเพณี 

ค) ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของ"ผู้ใช้"ตามข้อตกลงและบังคับสัญญาเพิ่มเติมใด ๆ ; 

D) ไม่สามารถใช้บริการหรือเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง การขายสินค้าที่ถูกขโมยใช้บัตรเครดิต / เดบิตที่ถูกขโมย); 

E) ไม่ได้ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่บิดเบือนความจริงตัวเองหรือร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

F) ไม่ได้มีส่วนร่วมในการส่งสแปมหรือฟิชชิ่ง; 

g) ไม่ได้มีส่วนร่วมในการอื่น ๆ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะผู้ที่จะเป็นความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งและอื่น ๆ) หรือสนับสนุนหรือยุยงใด ๆ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย; 

H) ไม่เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะคัดลอกทำซ้ำหรือใช้ประโยชน์จากการเวนคืนไดเรกทอรีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ "สถาบันฯ" ต่างๆ ฐานข้อมูลและรายชื่อ; 

i) ไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทำลายอื่น ๆ และรหัสที่มีผลต่อการสร้างความเสียหายให้รบกวน intercepting หรือ expropriating ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ระบบใด ๆ ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคล

J) ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการใด ๆ ที่จะบ่อนทำลาย ความสมบูรณ์ของข้อมูลระบบหรือเครือข่ายที่ใช้โดย "สถาบันฯ" และ / หรือผู้ใช้ใด ๆ ของเว็บไซต์หรือได้รับการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวระบบหรือเครือข่าย; 

L) ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจจะสร้างความรับผิดใด ๆ สำหรับ "สถาบันฯ" หรือ บริษัท ในเครือของเรา

5.7 สมาชิกอาจไม่ใช้บริการและบัญชีสมาชิกของเว็บไซต์เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นเหมือนหรือคล้ายกันกับธุรกิจตลาด E-commerce ของ "สถาบันฯ". 

5.8 ในกรณีที่สมาชิกให้ตัดสินธุรกิจ, สมาชิกหมายถึงใบสำคัญแสดงสิทธิและยอมรับว่า"ผู้ใช้"ได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด ได้รับการอนุมัติและการยินยอมจากคู่ค้าทางธุรกิจของ"ผู้ใช้"และเพื่อนร่วมงานที่จะ (ก) ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินธุรกิจของ"ผู้ใช้" (ข) โพสต์และเผยแพร่รายละเอียดการติดต่อและข้อมูลตัวอักษรอ้างอิงและแสดงความคิดเห็นในนามของพวกเขา; และ (ค) ว่าบุคคลที่สามสามารถติดต่อผู้ตัดสินธุรกิจดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องหรือกระทำเกี่ยวกับ"ผู้ใช้" นอกจากนี้"ผู้ใช้"ยังรับประกันและยอมรับว่าทุกตัวอักษรอ้างอิงและแสดงความคิดเห็นเป็นจริงและถูกต้องและบุคคลที่สามสามารถติดต่อผู้ตัดสินทางธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของ"ผู้ใช้". 

5.9 สมาชิกตกลงที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด วัสดุและได้รับการอนุมัติและการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและ ความร่วมมือที่จำเป็นสำหรับการให้ "สถาบันฯ" ของบริการประเมินว่าสมาชิกได้ละเมิดข้อตกลงและ / หรือจัดการเรื่องร้องเรียนกับสมาชิกใด ๆ หากความผิดพลาดของสมาชิกที่จะทำเช่นนั้นจะส่งผลในความล่าช้าในการหรือระงับหรือยุติการให้การบริการใด ๆ "สถาบันฯ" จะไม่ถูกบังคับให้ขยายระยะเวลาการให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากความล่าช้าดังกล่าว ระงับหรือยกเลิก. 

5.10 สมาชิกยินยอมและยอมรับว่า "สถาบันฯ" ไม่ต้องดำเนินการตรวจสอบหรือควบคุมการแก้ไขใด ๆ ของเนื้อหา ข้อความใด ๆ หรือวัสดุหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นได้หรือเข้าถึงได้ผ่านทางบริการหรือไซต์ "สถาบันฯ” ไม่รับรองการตรวจสอบหรือรับรองเนื้อหาของการแสดงความคิดเห็นใด ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ หรือข้อมูลที่ทำโดยสมาชิกใด ๆ สมาชิกแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของการสื่อสารของพวกเขาและอาจจะจัดขึ้นรับผิดตามกฎหมายหรือมีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของความคิดเห็นหรือวัสดุอื่น ๆ หรือข้อมูลที่

5.11 สมาชิกยินยอมและยอมรับว่าสมาชิกแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการรู้ตัวกฎหมายและกฎระเบียบในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์และบริการที่อยู่ในการปฏิบัติด้วยเหมือนกัน

6. การละเมิดโดยสมาชิก

6.1 "สถาบันฯ" ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของเราที่จะลบแก้ไขหรือปฏิเสธเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่"ผู้ใช้"ส่งไปยังโพสต์หรือแสดงบนเว็บไซต์ที่เราเชื่อว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายละเมิดข้อตกลงที่จะอยู่ภายใต้ "สถาบันฯ" หรือ บริษัท ในเครือของเรา หรือพบไม่เหมาะสมในความคิดของ "สถาบันฯ". 

6.2 หากสมาชิกท่านใดละเมิดข้อตกลงใด ๆ หรือถ้า "สถาบันฯ" มีเหตุอันควรเชื่อว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลงใด ๆ "สถาบันฯ" ย่อมมีสิทธิที่จะ ดำเนินการทางวินัยดังกล่าวตามที่เห็นสมควรรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง: (i) ระงับหรือยุติบัญชีของสมาชิกและบัญชีใด ๆ และความพยายามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว โดยดุลยพินิจที่เหมาะสมของ "สถาบันฯ" (ii) จํากัด ปรับ ลด ระงับหรือยุติการสมัครสมาชิกของการเข้าถึงหรือการใช้งานในปัจจุบันหรืออนาคตของบริการใด ๆ (iii) การลบรายชื่อ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือเนื้อหาของผู้ใช้อื่น ๆ ที่สมาชิกได้ส่งโพสต์หรือแสดง  (iv) การจัดเก็บค่าปรับ ตามข้อ จำกัด อื่น ๆ ในการใช้งานของสมาชิกของ"ผู้ใช้" หรือจำกัดการใช้งานฟังก์ชั่นในการให้บริการใด ๆ ที่เป็นของ "สถาบันฯ" ตามที่พิจารณาเห็นสมควรในดุลยพินิจขอ “สถาบัน” และ (v) อื่น ๆ การดำเนินการแก้ไขระเบียบวินัยหรือการลงโทษเป็น "สถาบันฯ" อาจเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมในดุลยพินิจของตน. 

6.3 โดยไม่จำกัด ข้อกำหนดทั่วไปของบทบัญญัติของการเป็นสมาชิกว่าเป็นในการละเมิดข้อตกลง หากเกิดกรณีใด ๆ ต่อไปนี้: 

ก) เมื่อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องจากบุคคลที่สามใด ๆ "สถาบันฯ" มีเหตุอันควรเชื่อว่าสมาชิกดังกล่าวมีสาระสำคัญหรือจงใจละเมิด ผิดข้อตกลงในการดำเนินการสัญญาของ"ผู้ใช้"กับบุคคลที่สามดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะที่เป็นสมาชิกได้รับความเสียหาย เพื่อส่งมอบรายการใดตามคำสั่งที่ตกลงกันไว้จากบุคคลที่สาม เช่น หลังจากได้รับของราคาซื้อหรือรายการที่สมาชิกได้ส่งมอบสาระสำคัญไม่ตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาของ"ผู้ใช้"กับบุคคลที่สามดังกล่าว

ข) "สถาบันฯ" มีเหตุอันควรสงสัย ว่าสมาชิกดังกล่าวมีการใช้บัตรเครดิตถูกขโมยหรือข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดอื่น ๆ ในการทำธุรกรรมใด ๆ กับบุคคลที่สาม

ค) "สถาบันฯ" มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลใด ๆ ที่เสนอโดยสมาชิกที่ไม่ได้เป็นปัจจุบันหรือที่สมบูรณ์หรือเป็นจริงไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดหรือ

D) "สถาบันฯ" เชื่อว่าการกระทำของสมาชิกอาจทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงินหรือความรับผิดตามกฎหมายที่จะ "สถาบันฯ" หรือ บริษัท ในเครือของเราหรือคนอื่น ๆ. 

6.4 "สถาบันฯ" ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานของรัฐ, นักสืบเอกชน และ / หรือการได้รับบาดเจ็บของบุคคลที่สามในการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ อาญาหรือทางแพ่งตามสงสัย นอกจากนี้ "สถาบันฯ" อาจเปิดเผยตัวตนและการติดต่อสื่อสารของสมาชิกหากมีการร้องขอจากรัฐบาลหรือการบังคับใช้กฎหมายของบุคคลที่สามที่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นผลมาจากหมายศาลหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ "สถาบันฯ" จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและสมาชิกตกลงที่จะไม่นำมาดำเนินการใด ๆ หรือเรียกร้องกับ "สถาบันฯ" สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว. 

6.5 หากสมาชิกอยู่ในการละเมิดข้อกำหนด "สถาบันฯ" ขอสงวน สิทธิในการเผยแพร่บันทึกของการละเมิดดังกล่าวในเว็บไซต์ ถ้าการละเมิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีเหตุผลของการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่สุจริตหรือหลอกลวง, "สถาบันฯ" ยังขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยบันทึกของการละเมิดดังกล่าวกับ บริษัท ในเครือของเรา อาจจะกำหนดข้อ จำกัด ในการระงับหรือยุติการใช้งานของสมาชิกทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของการให้บริการโดย บริษัทในเครือ ไปยังสมาชิกดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอื่น ๆ และเผยแพร่บันทึกเกี่ยวกับการละเมิดของสมาชิกของข้อกำหนดในเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยหรือควบคุมโดย บริษัท ในเครือของ "สถาบันฯ". 

6.6 "สถาบันฯ" อาจใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมของเรากำหนดข้อ จำกัด ในการระงับหรือยุติการใช้งานของสมาชิกในการให้บริการใด ๆ หรือเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิก หรือการอนุญาติจากสมาชิก

6.7 สมาชิกตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย "สถาบันฯ" บริษัท ในเครือกรรมการพนักงานตัวแทนและตัวแทนของเรา และจะถือพวกเขาไม่เป็นอันตรายจากความเสียหายใด ๆ และการสูญเสียการเรียกร้องและหนี้สิน (รวมค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบนพื้นฐานการชดใช้ค่าเสียหายเต็ม) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่"ผู้ใช้"ส่งโพสต์หรือแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ จากการใช้งานของเว็บไซต์หรือบริการหรือจากการละเมิดข้อกำหนดของ"ผู้ใช้". 

6.8 สมาชิกแต่ละคน ตกลงว่า "สถาบันฯ" จะไม่รับผิดชอบและจะต้องรับผิดใด ๆ ต่อ"ผู้ใช้"หรือใครสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์ที่รวมถึงการหลอกลวงที่ทำให้เข้าใจผิด ไม่ถูกต้อง หมิ่นประมาท ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายของวัสดุและความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายจากวัสดุดังกล่าวกับสมาชิกแต่ละคน "สถาบันฯ" ขอสงวนสิทธิ์ที่ค่าใช้จ่ายของเราเองที่จะถือว่าเป็นการป้องกันและควบคุมเรื่องใด ๆ ที่อาจมีการคุ้มครองโดยสมาชิกซึ่งในกรณีที่สมาชิกจะต้องให้ความร่วมมือกับ "สถาบันฯ" ในเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการป้องกันใด ๆ

7. รายการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

7.1 ผ่านเว็บไซต์ที่ให้ "สถาบันฯ" แพลตฟอร์ม web-based อิเล็กทรอนิกส์ หรือ แอ๊พพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือมือ แทบเล็ต สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายของสินค้าและบริการ "สถาบันฯ" นอกจากนี้ยังมีบริการบนเว็บแพลตฟอร์มธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสมาชิกที่จะยอมรับการจัดการและการปฏิบัติตามคำสั่งในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ภายในเรื่องไซต์ ตามเงื่อนไขของข้อตกลงของ "สถาบันฯ" ในการบริการทำธุรกรรม อย่างไรก็ตามสำหรับการให้บริการใด ๆ "สถาบันฯ" ไม่ได้เป็นตัวแทนทั้งผู้ขายหรือผู้ซื้อในการทำธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจง"สถาบันฯ" ไม่ควบคุมและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบในการ"ผู้ใช้"ภาพความปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายหรือความพร้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอขายบนเว็บไซต์หรือความสามารถของผู้ขายเพื่อความสมบูรณ์ของการขายหรือความสามารถของผู้ซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ซื้อ. 

7.2 ผู้ใช้บริการต้องทราบว่า อาจจะมีความเสี่ยงของการติดต่อประสานกับผู้ใช้รายอื่น ๆ และ”ผู้ใช้” อาจใช้เทคนิคหลายอย่างในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบางอย่างที่ “ผู้ใช้” กำลังติดต่อทำธุรกรรมอยู่ เนื่องจากการตรวจสอบของผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ยาก "สถาบันฯ" ไม่สามารถยืนยันตัวตนโดยอ้างว่าผู้ใช้แต่ละคน (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการจ่ายเงินสมาชิก) เราขอแนะนำให้"ผู้ใช้"ใช้วิธีการต่าง ๆ และวิจารณญาณที่เหมาะสมในการประเมินกับคนที่"ผู้ใช้"กำลังติดต่ออยู่ 

7.3 ผู้ใช้ยอมรับว่าอินเตอร์เน็ตเป็นโลกเสมือนที่มีความเสี่ยงของการทำธุรกรรมการซื้อและการขายใด ๆ ในการเชื่อมต่อกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการและ ความเสี่ยงดังกล่าวจะรวมถึง แต่ไม่ จำกัดเพียงการผิดพลาดการเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบการหลอกลวง, ที่มี"ผู้ใช้"ภาพที่น่าพอใจเกินความจริงหรือการตีความเกินจริงของ “ผู้ใช้” เองในการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ ที่อาจไม่สมบูรณ์ในทางกายภาพหรือเป็นอันตราย หรือผิดกฎหมาย, ตลอดจนมีความล่าช้าหรือการเริ่มต้นในการส่งมอบหรือการชำระเงินค่าใช้จ่าย ที่อาจผิดพลาดจากการคำนวณ ละเมิดการรับประกัน การผิดสัญญาการขนส่ง และการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง  ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวยังรวมถึงความเสี่ยงที่การผลิตการนำเข้าการส่งออก, การกระจายการเสนอ, การแสดง, การจัดซื้อ, การขายและ / หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอหรือแสดงบนไซต์ที่อาจฝ่าฝืนหรืออาจจะถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามและ ความเสี่ยงที่ผู้ใช้อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายของการป้องกันหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันกับบุคคลที่สาม 'สิทธิของบุคคลที่สามหรือในการเชื่อมต่อกับการเรียกร้องใด ๆ จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าพวกเขามีสิทธิที่จะป้องกันหรือการชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันของสิทธิเรียกร้องหรือ โดยอ้างว่าผู้เรียกร้องสิทธิของบุคคลที่สาม ความเสี่ยงดังกล่าวยังรวมถึงความเสี่ยงที่ผู้ใช้ซื้ออื่น ๆ ผู้ใช้ขั้นปลายของผลิตภัณฑ์หรือคนอื่น ๆ ที่อ้างว่าได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยผู้ใช้ของไซต์ที่เป็นผลมาจากการทำธุรกรรมการซื้อและการขายในการเชื่อมต่อกับการใช้ไซต์ อาจได้รับอันตรายและ / หรือยืนยันการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งหมดของความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นจะต่อจากนี้จะเรียกว่า "การทำธุรกรรมความเสี่ยง" แต่ละผู้ใช้บริการตกลงว่า "สถาบันฯ" จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบใด ๆ ความเสียหายที่เรียกร้องหนี้สิน ค่าใช้จ่ายที่เป็นอันตรายต่อความไม่สะดวก, การหยุดชะงักของธุรกิจหรือค่าใช้จ่ายของชนิดที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจากหรือในการเชื่อมต่อกับความเสี่ยงการทำธุรกรรมใด. 

7.4 ผู้ใช้ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดของข้อตกลงและเงื่อนไขของการทำธุรกรรมดำเนินการผ่านหรือเป็นผลมาจากการใช้งานของเว็บไซต์หรือบริการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนการรับประกันการจัดส่งสินค้า, ประกัน, ค่าธรรมเนียมภาษี ชื่อใบอนุญาตค่าปรับใบอนุญาตการจัดการการขนส่งและการเก็บรักษา. 

7.5 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดและวัสดุที่เป็นอาจจะต้องมี ตามเหตุผลในการให้บริการ "สถาบันฯ" ในการเชื่อมต่อกับการทำธุรกรรมของ"ผู้ใช้"ดำเนินการผ่านหรือเป็นผลมาจากการใช้งานของไซต์ หรือบริการ "สถาบันฯ" มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ใด ๆ หากผู้ใช้ไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นและวัสดุ. 

7.6 ในกรณีที่ผู้ใช้ท่านใดที่มีข้อพิพาทกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการทำธุรกรรมให้ผู้ใช้ดังกล่าวตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย"สถาบันฯ" (และตัวแทน บริษัท ในเครือกรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงาน) จากการเรียกร้องความต้องการของการกระทำการดำเนินการค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายและค่าเสียหาย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะที่เกิดขึ้นจริงเป็นพิเศษโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องความเสียหายใด ๆ ) ที่เกิดจากหรือในการเชื่อมต่อ กับการทำธุรกรรมดังกล่าว

8. ข้อจำกัดความรับผิด

8.1 ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตการให้บริการของ "สถาบันฯ" อยู่หรือผ่านทางเว็บไซต์ที่มีให้ "ตามที่เป็น" "ตามที่มี" และ "ความผิดพลาดทั้งหมด" และ "สถาบันฯ" ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ และทั้งหมด หรือโดยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันใด ๆ ของเงื่อนไขการ"ผู้ใช้"ภาพความทนทาน, การทำงาน, ความถูกต้องความน่าเชื่อถือในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ทั้งหมดเช่นใช้แทนเงื่อนไขและกิจการได้รับการยกเว้นนัย. 

8.2 ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต "สถาบันฯ" ให้การรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องความถูกต้องน่าเชื่อถือ"ผู้ใช้"ภาพเสถียรภาพสมบูรณ์หรือ CURRENTNESS ใด ๆ ข้อมูลที่แสดงในหรือผ่านเว็บไซต์นั้น "สถาบันฯ" ไม่รับรองหรือรับประกันว่าการผลิตการนำเข้าการส่งออกและการกระจายการเสนอ, การแสดง, การซื้อขายและ / หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอหรือแสดงบนเว็บไซต์ที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม; และ "สถาบันฯ" ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดเสนอหรือแสดงบนเว็บไซต์. 

8.3 วัสดุใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์ ขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละผู้ใช้และความเสี่ยงที่อาจมี เป็นเรื่องที่แต่ละผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ "สถาบันฯ" หรือการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดจากการดาวน์โหลดของวัสดุดังกล่าว  ถึงแม้ว่าจะไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลการใช้ ไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรใด ๆ จาก "สถาบันฯ" หรือผ่านหรือจากไซต์ที่จะสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้ง. 

8.4 เว็บไซต์ที่อาจจัดให้มีการบริการที่ผู้ใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ให้โดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ ไม่มีการรับประกันแทน จากการกระทำเรื่องเกี่ยวกับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด "สถาบันฯ" และ บริษัท ในเครือของเราไม่รับผิดต่อการให้บริการดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ . 

8.5 ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ "สถาบันฯ" หรือบริษัทในเครือ กรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา ต่ออันตรายจากการสูญเสียใด ๆ และการเรียกร้อง หนี้สิน (รวมค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบนพื้นฐานการชดใช้ค่าเสียหายเต็ม) ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานผู้ใช้ดังกล่าวของเว็บไซต์หรือบริการ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการแสดงผลของข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าวในเว็บไซต์) หรือจากการฝ่าฝืนใด ๆ ของข้อตกลงและ เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ใช้แต่ละขอตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและบันทึก "สถาบันฯ" บริษัท ในเครือกรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงานของเราไม่เป็นอันตรายใด ๆ และการสูญเสียทั้งหมดความเสียหายที่เรียกร้องหนี้สิน (รวมค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบนพื้นฐานการชดใช้ค่าเสียหายเต็ม) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการละเมิดของผู้ใช้ ของการรับรองใด ๆ และการรับประกันที่ทำโดยผู้ใช้ "สถาบันฯ" ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะที่ระบุไว้ในมาตรา 5 ที่นี้.   

8.6 ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ "สถาบันฯ" หรือบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา จากอันตราย การสูญเสียใด ๆ และทั้งหมดความเสียหาย จากการเรียกร้องหนี้สิน (รวมค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบนพื้นฐานการชดใช้ค่าเสียหายเต็ม) ที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นผลมาจากการเรียกร้องใด ๆ ที่ถูกกล่าวหาโดยผู้เรียกร้องสิทธิของบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอหรือ ปรากฏในเว็บไซต์ ผู้ใช้ตกลง ว่า "สถาบันฯ" จะไม่รับผิดชอบและจะต้องรับผิดใด ๆ กับ"ผู้ใช้"สำหรับวัสดุที่โพสต์โดยคนอื่น ๆ รวมทั้งหมิ่นประมาทเนื้อหาที่น่ารังเกียจหรือผิดกฎหมายและความเสี่ยงของความเสียหายที่เกิดจากสารเคมีอย่างสิ้นเชิงกับผู้ใช้ และบุคคลที่สาม "สถาบันฯ" ขอสงวนสิทธิ์ที่ค่าใช้จ่ายของเราเองที่จะถือว่าการป้องกันและควบคุมเรื่องใด ๆ มิฉะนั้นอาจมีการคุ้มครองโดย"ผู้ใช้"ซึ่งในเหตุการณ์ที่"ผู้ใช้"จะต้องให้ความร่วมมือกับ "สถาบันฯ" ในเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการป้องกันใด ๆ . 

8.7 "สถาบันฯ" จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษทางตรง หรือ ทางอ้อมจากการลงโทษโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความเสียหายสำหรับการสูญเสียกำไรหรือเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจหยุดชะงักการสูญเสียของข้อมูล) ไม่ว่าจะในสัญญาการละเลยการละเมิด ส่วนหรืออื่น ๆ หรือความเสียหายอื่นใด ๆ ที่เกิดจากการใด ๆ ต่อไปนี้. 

) การใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้เว็บไซต์หรือบริการ; 

ข) ข้อบกพร่องใด ๆ ในสินค้าตัวอย่าง ข้อมูลข้อมูล หรือบริการที่ซื้อหรือได้รับจากผู้ใช้หรือ ของบุคคลที่สามอื่น ๆ ผ่านทางไซต์; 

c) การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามหรือการเรียกร้องหรือความต้องการของผู้ใช้ จากการผลิตการนำเข้า การส่งออก, การกระจายการเสนอ, การแสดง, การจัดซื้อ, การขายและ / หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอหรือแสดงบนไซต์ อาจละเมิดหรืออาจจะถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หรือการเรียกร้องโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าพวกเขามีสิทธิที่จะป้องกันหรือการชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันของสิทธิเรียกร้องหรือการเรียกร้องโดยผู้เรียกร้องสิทธิของบุคคลที่สาม; 

D) การเข้าถึงโดยบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้; 

E) เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ แต่ที่เกิดขึ้นรวมทั้งความประมาท. 

8.8 แม้จะมีการใด ๆ ของบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น หนี้สินรวมของ "สถาบันฯ" ของเราพนักงานตัวแทน บริษัท ในเครือตัวแทนหรือใครก็ตามที่ทำหน้าที่ในนามของเราด้วยความเคารพต่อผู้ใช้  สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานของเว็บไซต์หรือบริการในระหว่างปีปฏิทินใด ๆ จะ จำกัด อยู่ที่หมายถึง (ก) จำนวนเงินค่าธรรมเนียมผู้ใช้มีการจ่ายให้กับ "สถาบันฯ" หรือ บริษัท ในเครือของเราในช่วงปีที่ปฏิทินและ (ข) จำนวนเงินสูงสุดที่ได้รับอนุญาตในกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ได้พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง การเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์หรือบริการจะต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่สาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้นหรือระยะเวลานานตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ การปกครองในระยะนี้การใช้งาน .. 

8.9 ข้อ จำกัด และข้อยกเว้น ความรับผิดให้"ผู้ใช้"ภายใต้ข้อตกลงนี้จะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตและจะนำไปใช้หรือไม่ "สถาบันฯ" ได้รับทราบหรือควรจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียดังกล่าวแล้วก็ตาม

9. เหตุสุดวิสัย

9.1 ภายใต้สถานการณ์ใด "สถาบันฯ" ไม่ต้องรับผิดสำหรับความล่าช้าหรือความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของเนื้อหาหรือบริการที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำของธรรมชาติกองกำลังหรือเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์, การสื่อสารโทรคมนาคมหรือความล้มเหลวอุปกรณ์อื่น ๆ ความล้มเหลวของพลังงานไฟฟ้า, การนัดหยุดงานข้อพิพาทแรงงานจลาจล insurrections สงครามกลางเมือง, การขาดแคลนแรงงานหรือวัสดุไฟไหม้, น้ำท่วม, พายุ, ระเบิด, การกระทำของธรรมชาติ สงครามที่มีคำสั่งจากรัฐบาลให้ระงับการสั่งซื้อ หรือของศาลในประเทศหรือต่างประเทศ

10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

10.1 "สถาบันฯ" เป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวหรือผู้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายของสิทธิทั้งหมดและส่วนได้เสียในเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ ไซต์และเนื้อหาเว็บไซต์ รวมถึงความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ทั่วโลกและกฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมดชื่อเจ้าของและทรัพย์สินทางปัญญาในไซต์เว็บไซต์และเนื้อหาจะยังคงอยู่กับ "สถาบันฯ" บริษัท ในเครือหรือผู้ให้อนุญาตของเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา เป็นกรณีไป หรืออาจสงวนเป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดหรือโดย "สถาบันฯ" จะถูขอให้สงวนไว้เป็นกรณี ๆ ไป . 

10.2 "สถาบัติวิเคราะห์พระเครื่องและประเมินค่า ", ""Top. Amulets ""และไอคอนที่เกี่ยวข้องและโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ “สถาบันฯ” ในเขตอำนาจศาลต่างๆและได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์บังคับเครื่องหมายการค้าและกฎหมายกรรมสิทธิ์อื่น ๆ จะคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปรับเปลี่ยนการใช้หรือการตีพิมพ์ของเครื่องหมายเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด. 

10.3 "สถาบันฯ" อาจมีบุคคลที่สามที่เป็นอิสระมีส่วนร่วมในการให้บริการ (เช่นการตรวจสอบและการให้บริการในการตรวจสอบผู้ให้บริการ) "ผู้ใช้" ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการใด ๆ หรือโลโก้ของบุคคลที่สามที่เป็นอิสระดังกล่าวโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าว

11. การบอกกล่าว

11.1 ประกาศทางกฎหมายทั้งหมดหรือความต้องการที่จะหรือเมื่อ "สถาบันฯ" จะต้องทำในการเขียนและส่งไปยัง "สถาบันฯ" ส่วนตัวโดยจัดส่งจดหมายได้รับการรับรองหรือโทรสารไปยังนิติบุคคลต่อไปและที่อยู่: "สถาบันฯ" เรียนกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประกาศให้มีผลเมื่อพวกเขาจะได้รับจาก "สถาบันฯ" ในใด ๆ ของลักษณะดังกล่าวข้างต้น. 

11.2 ประกาศทางกฎหมายทั้งหมดหรือความต้องการที่จะมีแก่ผู้ใช้ จะมีผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การส่งส่วนตัว ส่งโดยจัดส่งจดหมายที่ได้รับการรับรอง ส่งทางโทรสาร หรืออีเมลไปที่จดหมายโทรสารหรือที่อยู่อีเมลที่รู้จักล่าสุดที่จัดไว้ให้โดยผู้ใช้ หรือ "สถาบันฯ" มีการโพสต์แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือความต้องการดังกล่าวในพื้นที่ของเว็บไซต์ที่เป็นที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ใช้งาน แจ้งให้ผู้ใช้จะถือว่าได้รับโดยผู้ใช้แล้ว

ก) "สถาบันฯ" สามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารที่ไม่ว่าจะในรูปแบบทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับการส่งไปยังผู้ใช้ดังกล่าวหรือ

ข) ทันทีที่ “สถาบัน” โพสต์แจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังกล่าวในพื้นที่ของเว็บไซต์ที่เป็นที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย. 

11.3 "ผู้ใช้"ยอมรับว่าทุกข้อตกลงประกาศความต้องการการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารอื่น ๆ ที่ "สถาบันฯ" ส่งถึง"ผู้ใช้"ทางอิเล็กทรอนิกส์ตอบสนองความต้องการทางกฎหมายว่าการสื่อสารดังกล่าวควรจะอยู่ใน การเขียน.

12. บทบัญญัติทั่วไป

12.1 ภายใต้ข้อตกลงใด ๆ เพิ่มเติมข้อกำหนดประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง"ผู้ใช้"และ "สถาบันฯ" ด้วยความเคารพและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการแทนข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือช่องปากก่อนในความสัมพันธ์กับเรื่องเดียวกันว่าในเอกสารฉบับนี้. 

12.2 "สถาบันฯ" และ"ผู้ใช้"เป็นผู้รับเหมาอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หน่วยงานหุ้นส่วนร่วมทุนพนักงานที่นายจ้างหรือ franchiser-แฟรนไชส์มีจุดมุ่งหมายหรือสร้างขึ้นตามข้อตกลง. 

12.3 หากบทบัญญัติของข้อตกลงใด ๆ ที่จะจัดขึ้นจะไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว จะถูกลบและบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงถูกต้องและมีผลบังคับใช้. 

12.4 ส่วนหัวมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่มีกำหนดวงเงินตีความหรืออธิบายขอบเขตของมาตราดังกล่าว. 

12.5 ความล้มเหลว "สถาบันฯ" ในการบังคับใช้สิทธิหรือ ความล้มเหลวที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการละเมิดใด ๆ โดย"ผู้ใช้"ภายใต้ข้อกำหนดจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิที่มิได้สละสิทธิ "สถาบันฯ" เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการละเมิดที่ตามมาหรือคล้ายกัน

12.6 "สถาบันฯ" จะมีสิทธิที่จะกำหนด ข้อตกลง (รวมทั้งสิทธิของเรา ผลประโยชน์และภาระผูกพันและหน้าที่ในข้อตกลงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ (รวมทั้ง บริษัท ในเครือของ "สถาบันฯ" ใด ๆ) "ผู้ใช้"ไม่สามารถโอนทั้งหมดหรือบางส่วนข้อตกลงกับบุคคลหรือนิติบุคคล. ใด ๆ